Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Geografia en ][ sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Geografia

data aktualizacji:
2003.10.08


  1. Krótka charakterystyka parków narodowych, parków krajobrazowych i niektórych rezerwatów przyrody na terenie Euroregionu Tatry
  2. Niektóre czynniki zagrożenia dziedzictwa przyrodniczego na terenie Euroregionu "Tatry"
  3. Wnioski

Euroregion Tatry zajmuje najpiękniejsze tereny zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej - Tatry.
Najniższy punkt znajdujący się na terenie Euroregionu znajduje się w Mniszku nad Popradem (382 m npm.), najwyższy to oczywiście szczyt Gerlachu (2654 m npm.). Tak znaczne zróżnicowanie wysokościowe powoduje, że na omawianym terenie można wyróżnić aż sześć pięter klimatycznych - od umiarkowanie ciepłego (średnia temperatura roczna +6°C do +8°C) do zimnego (średnia temperatura roczna -4°C do -2°C).
Obszar ten posiada wyjątkową różnorodność fizyczno-geograficzną
Przez teren Euroregionu przebiega główny wododział europejski rozgraniczający zlewiska Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły) i Morza Czarnego (dorzecze Dunaju). Wśród większych rzek, które biorą początek na omawianym terenie należy wymienić: Dunajec, Rabę, Poprad, Hornad, Wag i Orawę.
Najlepszym zaś miernikiem bioróżnorodności jest bogactwo gatunków żyjących na terenie Euroregionu organizmów.
Należy stwierdzić, że Euroregion "Tatry" cechuje wybitna różnorodność biologiczna. Na jego terenie występuje ponad 1500 gatunków roślin, wobec ok. 2300 gatunków całej flory Polski.
Również fauna jest bogata i zróżnicowana. Na terenie Euroregionu gnieździ się ok. 150 gatunków ptaków. Na 90 gatunków polskich ssaków występuje ok. 70 gdzie indziej nie spotykane, lub bardzo rzadkie.
Tak wielka różnorodność biologiczna jest uwarunkowana czynnikami naturalnymi.

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: