Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Gospodarka en ][ sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Gospodarka

21-23.05.2002 Informujemy uprzejmie, że w dniach 21 - 23 maja 2002r. w miejscowo¶ci Strbske Pleso w Tarach słowackich odbędzie się 8 międzynarodowe spotkanie przedstawicieli biznesu pod nazw± TATRA CONTACT.

Organizatorzy spotkania: Trade Center s.r.o. Lucenec oraz Słowaka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszaj± wszystkich polskich przedsiębiorców zainteresowanych współprac± z firmami słowackimi, ewentualnie z firmami innych krajów, które wezm± udział w tym spotkaniu. Organizatorzy na podstawie wniosku zgłaszaj±cej udział firmy, zapraszaj± zwykle 3-4 firmy słowackie w celu przeprowadzenia konkretnych rozmów handlowych z zainteresowan± firm± zagraniczn±.
Wg przekazanych tut. placówce informacji, zainteresowanie udziałem w meetingu zgłosiły firmy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Węgier, Czech, Bułgarii i Ukrainy. Przewiduje się udział ok. 80 firm z Europy ¦rodkowo-Wschodniej.
Z uwagi na miejsce spotkania znajduj±ce się w pobliżu polskich granic jak również rosn±ce zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem słowackimi, zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o powiadomienie lokalnych kół biznesowych o spotkaniu oraz agitację miejscowych przedsiębiorców do udziału w imprezie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
TRADE CENTER s.r.o. Lucenec
Tel./fax: 00421 / 47/ 433042 7 e-maili tradecenter@mail.viapvt.sk

Radca Handlowy
Stanisław Lautsch-Bendkowski

31.01.2002 Oferty handlowe firm słowackich zainteresowanych zakupem towarów [ więcej ]
Republika Słowacka - PRZETARGI - wstępne zawiadomienia [ więcej ]
 

Strona Główna ] [ Aktualno¶ci ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: