Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / STREFA SCHENGEN
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

STREFA SCHENGEN

POLSKA I SŁOWACJA W STREFIE SCHENGEN

W nocy z 20 na 21 grudnia 2007 roku Polska i Słowacja wraz z siedmioma innymi państwami weszły do strefy Schengen, którą aktualnie tworzą 24 kraje Europy: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Funlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy. W 2009 roku do strefy zamierza przystąpić Cypr, a w 2011 roku Bułgaria i Rumunia.

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz obowiązują jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych, wzoru wiz wydawanych cudzoziemcom, wzajemnej współpracy służb państw sygnatariuszy układu i funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami układu z Schengen oraz likwidacja przejść granicznych na wewnętrznych granicach lądowych strefy Schengen oznacza, iż granice te można przekraczać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej - np. regulaminy parków narodowych).

Należy jednak pamiętać, że choć kontrola tożsamości nie będzie dokonywana na przejściach granicznych, może zostać przeprowadzona wyrywkowo na terenie całego obszaru Schengen. Obowiązkowo należy posiadać wtedy ważny dokument tożsamości - paszport lub dowód osobisty.Dotyczy to także dzieci. Prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna, świadectwo urodzenia, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Aby przekroczyć granice zewnętrzne strefy Schengen należy posiadać paszport, a w przypadku niektórych państw trzecich obowiązkowe może być również posiadanie wizy.

Zasady przekraczania granicy na terenie parków narodowych.

W parkach poruszamy się wyłącznie po wytyczonych szlakach turystycznych. Tam, gdzie stykają się szlaki z obu stron granicy możemy ją przekroczyć. Jest jednak kilka wyjątków, o których należy pamiętać:

Tatrzański Park Narodowy
Granicę polsko-słowacką na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego można przekraczać wyłącznie w miejscach, gdzie stykają się szlaki turystyczne obu parków. Należy pamiętać, że w słowackiej części Tatr szlaki, z wyjątkiem tych prowadzących do schronisk, zamykane są od 1 listopada do 15 czerwca. Wtedy przekraczanie granicy jest zakazane.

Aktualnie do bezpośredniego przejścia z jednego państwa do drugiego turyści mogą wykorzystać następujące miejsca na grani: Bobrowiecką Przełęcz, Grzesia, Raczkową i Suchą Przełęcz koło Kasprowego Wierchu, jak również wierzchołek Rysów.

Pieniński Park Narodowy
Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego przekraczanie granicy państwowej ze Słowacją dozwolone jest tylko w miejscu dotychczas istniejącego przejścia granicznego na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy oraz przez kładkę pieszo-rowerową w Sromowcach Niżnych. W przełomie Dunajca niedozwolone jest dobijanie do polskiego brzegu wszelkich jednostek pływających, ze względu na obowiązywanie ścisłej ochrony przyrody. Na obszarze Małych Pienin (park narodowy na Słowacji) przekraczanie granicy dozwolone jest jedynie w miejscach dotychczas istniejących przejść małego ruchu granicznego, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

Babiogórski Park Narodowy
Turyści zobowiązani są do przestrzegania przepisów parkowych, które stanowią, że poruszanie się po parku dozwolone jest jedynie po znakowanych trasach turystycznych. Dlatego też przekraczanie granicy możliwe jest w zaledwie trzech miejscach na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego: na szczytach Babiej Góry oraz Małej Babiej Góry i na przełęczy Jałowieckiej.

Więcej informacji
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami o strefie Schengen zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl/Schengen,Info,12588.html oraz przeczytania zamieszczonego na niej Biuletynu Informacyjnego "Polska w strefie Schengen".

O podstawowych zasadach ruchu granicznego, warunkach przewozu osób i towarów informuje również Karpacki Oddział Straży Granicznej na swojej stronie internetowej www.karpacki.strazgraniczna.pl

Regulaminy dla zwiedzających parki narodowe dostępnymi na stronach internetowych:
Tatrzańskiego Parku Narodowego www.tpn.pl
Pienińskiego Parku Narodowego www.pieninypn.pl
Babiogórskiego Parku Narodowego
www.bgpn.pl


Przy opracowaniu powyższej informacji korzystano z następujących źródeł:

  1. Biuletynu "Polska w Strefie Schengen" wydanego przez Ministerstw Spraw Zagranicznych, dostępnego online: www.msz.gov.pl/Schengen,Info,12588.html
  2. Kwartalnika "Tatry", wydanego przez TPN oraz TANAP, nr 3/2008, s. 12-19.

Przed Schangen

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: