Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Strategia
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Strategia

WSPÓLNA POLSKO-SŁOWACKA STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU "TATRY" NA LATA 2008-2015

 

W dniu 28.03.2008 roku XIV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" obradujący w Spiskiej Nowej Wsi przyjął Wspólną polsko-słowacką Strategię Rozwoju Euroregionu "Tatry" na lata 2008-2015. Opracowanie i zatwierdzenie tego dokumentu pozwoliło wypełnić jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania euroregionów - zasadę istnienia koncepcji bądź strategii rozwoju transgranicznego. Jest to również ważny krok do profesjonalizacji działań Euroregionu "Tatry", a dla członków Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" pomoc w ubieganiu się o środki na realizację projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013.

 

Wspólna polsko-słowacka Strategia Rozwoju Euroregionu "Tatry" na lata 2008-2015 [ dokument pdf ]


 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: