Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Turystyka en ][ sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Turystyka

Lista biur turystycznych

AKADEMICKIE KOLO PRZEWODNIKÓW TATRZANSKICH
im. Zofii i Witolda H. Paryskich w Krakowie
http://www.przewodnik-tatrzanski.pl/akpt/

CENTRUM PRZEWODNICTWA TATRZANSKIEGO
http://www.przewodnik-tatrzanski.pl


Euroliga MTB Tatry

Euroliga MTB Tatry powstała, w zamierzeniu pomysłodawcy i organizatorów jako impreza nierozerwalnie związana z Euroregionem Tatry, do którego nawiązuje poprzez swoją nazwę. Ideą imprezy jest przeprowadzenie jej kolejno we wszystkich krainach geograficznych naszego Euroregionu po obu stronach granicy. Każdego roku 6 kolejnych wyścigów kolarstwa górskiego rozgrywanych jest w różnych, często bardzo małych miejscowościach Orawy, Podhala i Spisza, a w zamierzeniach, także Liptowa.
W roku 1999 - 5 wyścigów odbyło się w Polsce, a jeden na Słowacji, w orawskim Namestowie, w roku 2000 te proporcje zmieniły się na korzyść zamierzeń: po Namestowie - Keżmarok na Spiszu gościł uczestników drugiej edycji zawodów. Jako ciekawostkę podam, iż w roku bieżącym również Dolny Kubin zgłosił swą kandydaturę organizatora wyścigu Euroligi.
W roku 1999 w naszym cyklu startowało 240 zawodników, w roku 2000 już 366 z 77 miejscowości ze Słowacji i Polski; udział w naszych zawodach wzięło kilkadziesiąt rodzin, które niejednokrotnie startowały na jednym rowerze, który członkowie rodziny kolejno sobie przekazywali. Ewenementem była 15-letnia zawodniczka z małej wioski Podszkle gmina Czarny Dunajec, która na pożyczanych rowerach zajęła drugie miejsce w końcowej klasyfikacji Euroligii, a kiedy wystartowała w Mistrzostwach małopolski, okazało się, że również na pożyczonym rowerze zdobyła, w silnej konkurencji tytuł wicemistrzyni!
Należy podkreślić, że Euroliga MTB Tatry, obok promowania walorów regionu, posiada dwa równorzędne cele: wyrobienie nawyku zdrowego i pożytecznego spędzania czasu wolnego - dla wszystkich - oraz promocję rzeczywistych, sportowych talentów z terenu całego Euroregionu. te cele realizowane są poprzez dwa Uczniowskie Kluby Sportowe: w Bukowinie Tatrzańskiej i w Podwilku na Orawie, a także nowopowstały Parafialny Klub Sportowy w Podszklu - uwzględniając w swej działalności głównie aspekt rekreacyjny dla dzieci oraz w Kolarskim Centrum Promocyjnym "Górskie Orły" stanowiącym bazę młodzieżowego sportu kwalifikowanego oraz rekreacji dla dorosłych.


„Danielki bike Ekstreme – Raba Wyżna 2001

Maraton Kolarstwa Górskiego
24 czerwiec 2001 godz. 8.00

REGULAMIN

1. Cel: Popularyzacja kolarstwa górskiego

2. Organizator:

Komitetorganizacyjny DbE – adres kontaktowy – biuro organizacyjne: Out Of Order Sports : 34-722 Podwilk na Orawie 453 - Jacek Jaworski, tel/fax 018/28-579-21 w godz. 7.00-10.00 i 17.00-20.00 z wyjątkiem sobót,

e-mail: strategia@rabawyzna.pl
http://www.rabawyzna.pl/MTB.html

3. Uczestnictwo:

Kobiety i mężczyźni legitymujący się dobrym stanem zdrowia, wiekiem minimum 18 lat. Start na własną odpowiedzialność. W wersji Ultra dopuszcza się start zawodników od 15 lat /wg roku urodzenia/ za pisemną zgodą rodziców. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wymagane jest posiadanie świadectwa lekarskiego stwierdzającego zdolność uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy nie deklarują dystansu na jakim zamierzają startować – zgłoszenie ukończenia wersji Ultra automatycznie eliminuje zawodnika z wersji Super. Kontynuujący wyścig na dystansie Super zachowują miejsca zajęte na dystansie krótszym, dystans Ultra jest wyścigiem Euroligi MTB Tatry 2001, wyścig Super wchodzi w skład cyklu Liga bike Boardu , do której zawodnicy zdobywają punkty wg wzoru:

         czas zwycięzcy

P =   --------------------  x 1000

         czas zawodnika

4. Kategorie:

Zawodnicy klasyfikowani są oddzielnie w klasach mężczyzn i kobiet w następujących kategoriach wiekowych :

Junior               17 – 18 lat        (w wersji Ultra warunkowo od 15 lat)
Elita                 pow.19 lat
Masters 1          30 - 39 lat
Masters 2          40 - 49 lat
Masters 3          50 - 54 lat
Masters 4          55 - 59 lat
Masters 5          pow. 60 lat

Kategorie M 4 i M 5 – rozegrane zostaną jako samodzielne tylko w przypadku zgłoszenia do nich min. po jednym zawodniku – w terminie zgłoszeń wstępnych. W przypadku zgłoszeń zawodników do tych grup wiekowych w terminie zgłoszeń dodatkowych zostaną oni sklasyfikowani w kategorii M 3.

 

5. Charakter  wyścigu:

wyścig XC - , w dwóch wersjach:
"Ultra DbE"     - jedna runda - 69 km, ok 2.200 m deniwelacji
"Super DbE"   - dwie rundy - 123 km, ok 3.800 m deniwelacji

 

6. Specyfika startu:

Start wspólny – zawodnicy ustawiani są w/g numerów startowych, odpowiadających miejscom zajętym w DbE Spytkowice 2000 – Super, Ultra, następnie w kolejności zgłoszeń.

 

7. Zasady nagradzania:

Wszyscy uczestnicy obu wersji otrzymują pamiątkowe koszulki.

T-shirt z emblematami DbE, bike Board i sponsorów, każdy zawodnik kończący wyścig otrzymuje dyplom z własnym zdjęciem z trasy maratonu, zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii – puchary.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii open kobiet i meżczyzn - puchary i nagrody pieniężne, na które przeznacza się 50 % kwoty uzyskanej z opłat startowych w/g klucza:

Super DbE          2/3 z tych 50 %
Ultra DbE            1/3 z tych 50 %, z tego:
      1 miejsce            50 %
      2 miejsce            30 %
      3 miejsce            20 % identycznie w klasach kobiet i mężczyzn.

 

8. Termin i miejsce:

  • Wyścig zostanie rozegrany 24 czerwca 2001 r. Start przy Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej pow. Nowy Targ. Meta obok Raba,

  • Wydawanie numerów startowych w dniu 23 czerwca w godzinach od 19.00 do 21.30 oraz w dniu zawodów od godz 6.00 do 7.00 w biurze zawodów, w Gminnym Ośrodku Kultury obok kościoła w Rabie Wyżnej.

  • Dekoracja zwycięzców open – godz 17.00, pozostałych kategorii sukcesywnie w miarę kończenia wyścigu przez zawodników poszczególnych kategorii.

  • Wręczanie dyplomów uczestnikom kończącym wyścig od godz 17.15.

  • Odprawa techniczna przed wyścigiem odbędzie się w dniu 23.06 o godz 21.15.

  • Obecność kierowników ekip – obowiązkowa.

 

9. Limit czasu:

Sklasyfikowani zostanąwszyscy zawodnicy, którzy zmieszczą się w limicie czasu wynoszącym (czas zwycięzcy Super DbE x 2)

Przy pobieraniu numerów startowych wszyscy zawodnicy otrzymają schematy trasy z podaniem limitów czasu przejazdu dla poszczególnych punktów kontrolnych. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu pierwszego okrążenia zostaną sklasyfikowani w wyścigu Ultra zgodnie z zajętym miejscem .

 

10. Zgłoszenia do zawodów:

a. zgłoszenia wstępne – w terminie do 31 maja (decyduje data wpływu zgłoszenia na adres:

Out Of Order Sports – Jacek Jaworski  34-722 Podwilk na Orawie 453
Tel/fax 018/28-579-21
Bank Spółdzielczy Jabłonka k-to nr  87980002-44147-27003-1
z dopiskiem Maraton

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 80 zł na powyższe konto.

 

b. zgłoszenia dodatkowe – po terminie 31 maja i podczas wydawania numerów startowych w dniach 23 i 24 czerwca – w tym przypadku obowiązuje podwyższona wysokość opłaty startowej (100 zł)

 

11. Klasyfikacja:

Dokonywana jest przez komisję sędziowską DbE na podstawie uzyskanych czasów przejazdu trasy wyścigu. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje komandorowi DbE.

 

12. Obowiązki zawodników:

Zawodnik zobowiązany jest do posiadania na głowie kasku ochronnego, sprawnego roweru górskiego (szczególnie hamulce i układ kierowniczy, posiadającego zaślepki kierownicy i rogów, koła 26” ogumienie min.1,5”)oraz do podporządkowania się wymaganiom organizatora, przepisom UCI, PZKol i niniejszego regulaminu. Dozwolone jest korzystanie z usług serwisu technicznego wyścigu.

 

13. Obowiązki organizatora:

Organizator zapewniasprawny przebieg zawodów, obsługę medyczną i ratowniczą na trasie, trzy punkty odżywcze zaopatrzone w napoje, batony energetyczne, ciasta i owoce. Po zakończeniu wyścigu- spaghetti dla wszystkich uczestników. Na trasie –  2 punkty obsługi technicznej Shimano oraz myjnie rowerów. -wszystko w ramach wpisowego. Jedynie specjalne usługi  serwisowe z wymianą części – płatne po wyścigu.

Możliwość rezerwacji noclegów:

  1. hotele

  2. kwatery prywatne

  3. sale zbiorowe w szkole (należy posiadać własny sprzęt do spania)

  4. pole namiotowe (namioty uczestników)

Uczestnikom, którzy nie zarezerwują miejsc noclegowych przy zgłoszeniu wstępnym organizator zabezpiecza miejsca na polu namiotowym oraz w salach zbiorowych – na zasadach jak wyżej.

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik do Regulaminu Maratonu MTB DbE Raba  Wyżna  2001.

 

Z uwagi na konieczność korzystania z dróg publicznych zobowiązuje się wszystkich uczestników do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do zwracania uwagi na znaki ostrzegawcze na trasie wyścigu i zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu , przekraczaniu, bądź wyjeżdżaniu z tych dróg.

 

zobacz również Euroliga - Regulamin

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: