Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry - Centrum Informacji Europejskiej
Euroregion Tatry / Centrum Informacji Europejskiej
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Centrum Informacji Europejskiej

CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ (CIE)

Jest instytucją powołaną po to, aby służyć Państwu informacjami na temat:

 • Konsekwencji wejścia Polski do UE
 • Historii integracji europejskiej i rozszerzania UE
 • Funkcjonowania instytucji wspólnotowych
 • Polityki regionalnej UE
 • Wspólnotowych działań na rzecz określonych sektorów gospodarki (m.in. Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Handlowej, Wspólnej Polityki Zagranicznej i bezpieczeństwa)
 • Programów pomocowych PHARE.

W Centrum możecie Państwo otrzymać bezpłatnie:

 • Publikacje informacyjne CIE (broszury, informatory, factsheety, ulotki itp.)
 • Teksty aktów prawa wspólnotowego
 • Informacje o stanie dostosowania polskiego prawa do acquis communautaire.

Pracownicy CIE służą Państwu pomocą w znalezieniu:

 • Specjalistycznych publikacji poświęconych tematyce europejskiej
 • Placówek realizujących programy PHARE
 • Wyższych uczelni prowadzących kierunki europejskie
 • Adresów placówek w kraju i za granicą, które działają na rzecz integracji europejskiej
 • Adresów internetowych instytucji informujących o UE.

Pracownicy CIE są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, w sobotę w godz. 10-16.

Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. (0-22) 825-04-44
fax (0-22) 825 04 43
http://www.cie.gov.pl
e-mail: cie@mail.ukie.gov.pl

Zaczerpnięto z: INTEGRACJA - EUROBIULETYN, grudzień 1998 Nr 3 ISSN 1506-442

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: