Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry - Aktualności
Euroregion Tatry / Aktualności en ][ sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Aktualności

04.06.2010

Spotkanie poświęcone możliwościom inwestycyjnym na Słowacji

Konsulat Generalny Republiki Słowackiej we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie oraz Ambasadą Republiki Słowackiej w Warszawie pragnie Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie poświęcone możliwościom inwestycyjnym na Słowacji. Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy zainteresowani są rynkiem słowackim, inwestycjami na tymże rynku oraz współpracą z firmami ze Słowacji. Odbędzie się ono 15 czerwca br. w Krakowie.


10.05.2010

Regionalne konsultacje dotyczące opracowania strategii rozwoju transportu województwa małopolskiego na lata 2010-2030

W dniu 7 maja 2010 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyły się regionalne konsultacje dotyczące opracowania strategii rozwoju transportu województwa małopolskiego na lata 2010-2030. Spotkanie, które prowadził wicemarszałek Leszek Zegzda przeznaczone było dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mieszkańców powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego.


08.05.2010

Prezentacja filmu pt. "Podhalańskie instrumenty pasterskie"

W dniu 30 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu w ramach II Majówki Nowotarskiej prezentacja filmu pt. "Podhalańskie instrumenty pasterskie" oraz promocja najnowszego numeru kwartalnika "Tatry".

Spotkanie prowadził autor scenariusza filmu Krzysztof Trebunia Tutka, a góralskiej muzyki można było posłuchać w wykonaniu jego uczniów z Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka" w Zakopanem. Przybyli na spotkanie goście mogli również nabyć najnowszy numer kwartalnika "Tatry", do którego dołączono płytę DVD z filmem.

Film, który przybliża historię muzyki pasterskiej i zdradza tajniki budowy takich instrumentów, jak: róg, trombita, piszczałka, dwojnica, koza podhalańska czy złóbcoki został zrealizowany został przez Podhalański Serwis Informacyjny Watra wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej w Kościelisku w ramach projektu "Muzycko pieknie gros, kie swoje gęśle mos".


06.05.2010

Rada Związku Euroregion "Tatry"

Dnia 06.05.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".

Program:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 15.03.2010 r.
 2. Informacja na temat bieżącej działalności Związku Euroregion "Tatry".
 3. Podjęcie Uchwały Nr 1/XVI/2010 w sprawie: zmian w budżecie Związku Euroregion "Tatry" na rok 2010.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 2/XVI/2010 w sprawie: Regulaminu działania Dyrektora Biura Związku Euroregion "Tatry".
 5. Podjęcie Uchwały Nr 3/XVI/2010 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Rady Związku Euroregion "Tatry".
 6. Podjecie Uchwały Nr 4/XVI/2010 w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura Rady Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 5/XVI/2010 w sprawie: wyjazdów służbowych członków Rady, Komisji rewizyjnej i Przewodniczących Komisji problemowych Związku Euroregion "Tatry.
 8. Sprawy wniesione.

12.04.2010
zaloba

Poruszeni tragiczną śmiercią

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
LECHA KACZYŃSKIEGO


i

Jego Małżonki
MARII KACZYŃSKIEJ


oraz

wszystkich osób
towarzyszących Im w narodowej misji do Katynia,

wyrażamy ogromny żal i ból
całego polsko-słowackiego środowiska Euroregionu "Tatry".

Wszystkim, którzy stracili swoich bliskich
w katastrofie lotniczej w Smoleńsku
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Przewodniczący Rady
Transgranicznego Związku
Euroregion "Tatry"
/-/ Igor Šajtlava

Wiceprzewodniczący Rady
Transgranicznego Związku
Euroregion "Tatry"
/-/ Wendelin Haber


26.03.2010

Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Pawłem Kowalem

Dnia 26 marca w Euroregionie "Tatry" odbyło się spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Pawłem Kowalem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Burmistrz Miasta Nowego Targu Marek Fryźlewicz oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem wykładu Posła Pawła Kowala był Traktat Lizboński oraz struktury władzy Unii Europejskiej.


24.03.2010

XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 24 marca 2010 r. w Kieżmarku obradował XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który podsumował działalność Euroregion "Tatry" w roku 2009. W Kongresie uczestniczyli delegaci strony polskiej i słowackiej oraz goście m.in. Peter Zvara Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Monika Olech Radca Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, Konsul Marian Balazs z Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Jakub Szymański Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Program:

 • 09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 11.30 Otwarcie Kongresu:
  • Przewodniczący Rady Igor Šajtlava
   Wiceprzewodniczący Rady Wendelin Haber
   Wybór Współprzewodniczących obrad Kongresu
   Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad
   Wybór komisji: mandatowej i wnioskowej
  • Sprawozdanie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" z działalności w 2009 roku [ dokument pdf ]
  • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" za rok 2009 [ dokument pdf ]
  • Wystąpienia gości zaproszonych
 • 11.30 - 11.45 Dyskusja nad Sprawozdaniami Rady i Komisji rewizyjnej
 • 11.45 - 12.15 Informacja o realizowanych projektach własnych Euroregionu "Tatry":
  • Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010 - projekt parasolowy [ dokument ppt ]
  • Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" [ dokument pdf ]
  • mikroprojekt "15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" [ dokument ppt ]
 • 12.15-12.45 Przerwa
 • 12.45-13.15 Prezentacja strategicznych projektów Euroregionu "Tatry" przygotowanych do Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013:
  • Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr
  • Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej [ dokument ppt ]
  • Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej i Kulturalnej Euroregionu "Tatry" [ dokument ppt ]
 • 13.15 - 13.30Dyskusja
 • 13.30 - 13.45Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" oraz udzielenia absolutorium Radzie [ dokument pdf ]
  • projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" [ dokument pdf ]
 • 13.45 - 14.00 Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu18.03.2010

XVI Kongres Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 17 marca 2010 roku w Szczawnicy obradował XVI Kongres Związku Euroregion "Tatry" [ pdf - program kongresu ].Gośćmi Kongresu byli Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanský, Przewodniczący Rady Združenia Region "Tatry" Igor Šajtlava, Dyrektor Združenia Region "Tatry" Milan Nevlazla. Przewodniczący Rady Wendelin Haber podsumował miniony rok w wygłoszonym Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion "Tatry" w 2009 roku.

Wiceprzewodniczy Komisji rewizyjnej Związku Euroregion "Tatry" Pan Waldemar Wojtaszek przedstawił Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2009pdf - Sprawozdanie Komisji rewizyjnej ].

Kongres zatwierdził Sprawozdanie Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielił absolutorium Radzie za rok 2009 [ pdf - uchwała nr1 ]. Na pisemny wniosek Gminy Raciechowice - Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31.12.2009 r.- delegaci przyjęli Gminę w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregion "Tatry"[ pdf - uchwała nr 2 ].

Ponadto na podstawie przesłanych przez członków Euroregionu "Tatry" informacji dotyczących projektów przygotowywanych do drugiego naboru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Kongres podjął uchwałę w sprawie: projektów członków Euroregionu "Tatry" do Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013pdf-uchwała nr 3 ] [ pdf - załacznik nr 1 do uchwały nr3 ]. Kongres podjął także uchwałę w sprawie: wyboru delegatów na XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"pdf - uchwała nr 4 ], który odbędzie się dnia 24 marca 2010 r. w Kieżmarku.


12.03.2010

Spotkanie z siedmioma kulturami pogranicza i Janem Kantym Pawluśkiewiczem

Od kilku dni w ramach XVIII Szkoły Zimowej zorganizowanej przez krakowski Uniwersytet Rolniczy na Podhalu przebywa grupa profesorów i pracowników naukowych katedr hodowli bydła z całej Polski. W programie Szkoły Zimowej oprócz wykładów i seminariów w wolnym czasie dla jej uczestników przewidziano wiele ciekawych zajęć i spotkań. W dniu 10 marca 2010 r. odwiedzili oni Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Głównym tematem spotkania było jedno z ważniejszych przedsięwzięć Euroregionu "Tatry", jakim jest projekt Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza", stawiający sobie za cel upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza. Projekt i realizowane w jego ramach różnorodne działania, a zwłaszcza te dotyczące najstarszych wizerunków Tatr zaprezentował Dyrektor Antoni Nowak. Jednym z patronów artystycznych projektu jest Jan Kanty Pawluśkiewicz, który również przybył na spotkanie i opowiedział o swojej twórczości kompozytorskiej oraz drugiej z pasji artystycznych - malarstwie oryginalną techniką żel artu.


09.02.2010

Promocja najnowszej książki Leszka Mazana, Mieczysława Czumy i Katarzyny Siwiec

Historia krakowskiej medycyny stała się tematem najnowszej książki Leszka Mazana, Mieczysława Czumy i Katarzyny Siwiec zatytułowanej "Madame, wkładamy dziecko z powrotem". W dniu 5 lutego Autorzy promowali swoją książkę w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, Okręgową Izbę Lekarską, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Euroregion "Tatry". Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała barwnej opowieści o nieznanych i fascynujących faktach i anegdotach z dziejów krakowskiej medycyny, wybitnych lekarzach i ich odkryciach. Spotkaniu towarzyszyła również wystawa fotografii Edwarda Morawetza ze zbiorów dra Wita Radwańskiego, przedstawiających nowotarski szpital od 1914 roku. Wystąpił również nowotarski zespół New Market Jazz Band.


28.01.2010

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

Dnia 27 stycznia o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Członkowie Rady zapoznali się z przygotowaniami partnerów polskich i słowackich do złożenia wniosków projektowych w ramach drugiego naboru Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Są to następujące projekty:

 1. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr- ścieżki rowerowe;
 2. Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej i Kulturalnej Pogranicza Polsko- Słowackiego
 3. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie zwołania XVI Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" , który odbędzie się dnia 24 marca br. w Kieżmarku.

Członkowie Rady zapoznali się również z informacją na temat realizacji wspólnego projektu Euroregionu "Tatry" pt. "Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Realizacja projektu zaplanowana została od stycznia 2009 do grudnia 2010 r. Wiele z zaplanowanych działań zostało już zrealizowanych m.in. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wystawy: Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach oraz Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana, z której wydany został katalog. Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem dwóch wydawnictw albumowych pt. Najstarsze wizerunki Tatr oraz Rzeźbiarskie wizje Edwarda Sutora. W grudniu 2009 r. Związek Euroregion "Tatry" ogłosił konkurs w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora. Združenie Region "Tatry" zorganizowało Festiwal Kultury Rusińskiej oraz przeprowadziło Polsko-Słowacki Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanszkeho. Natomiast Muzeum w Kieżmarku odnowiło dziedziniec Zamku.

Najważniejszymi działaniami, które zrealizowane będą do końca 2010 r. są m.in.: wydanie przez Związek Euroregion "Tatry" publikacji albumowych Najstarsze wizerunki Tatr oraz Rzeźbiarskie wizje Edwarda Sutora, rozstrzygnięcie konkursu i organizacja wystawy w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora oraz wydanie katalogu wystawy pokonkursowej. Združenie Region "Tatry" zorganizuje polsko - słowackie warsztaty muzyczne zakończone koncertem pt. Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz międzynarodową konferencję naukowa poświęconą ikonografii Tatr. Natomiast Muzeum w Kieżmarku i Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zaprezentują po polskiej i po słowackiej stronie rzemiosło, folklor i tradycyjną kuchnię siedmiu kultur pogranicza.

Związek Euroregion "Tatry" wspólnie ze Zdruzeniem Region "Tatry" realizuje również mikroprojekt pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry". Aktualnie prowadzone są prace związane z aktualizacją mapy Euroregionu "Tatry". Podpisana została również z NTVK Umowa na wykonanie filmu dokumentalnego pt. Łączą nas Tatry. W ramach projektu opracowana zostanie również nowa strona internetowa Euroregionu "Tatry", dwujęzyczny rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie, zaprezentowana będzie wystawa ukazująca najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia Euroregionu "Tatry". W czerwcu planowana jest organizacja międzynarodowej konferencji 15 lat Euroregionu "Tatry" - od stowarzyszenia do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.


27.01.2010

Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 27 stycznia o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Rady Euroregion "Tatry". Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie terminu, miejsca i programu XVI Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który odbędzie się dnia 17 marca 2010 r. w Szczawnicy. Podczas Kongresu przedłożone zostanie delegatom Sprawozdanie Rady z działalności w roku 2009 oraz Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2009. Pod głosowanie delegatów przedłożona zostanie uchwała w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Radzie. Kongres przyjmie w poczet członków Gminę Raciechowice oraz dokona wyboru delegatów na XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili plan budżetu Związku na rok 2010. Zapoznali się również z informacją na temat realizacji projektu parasolowego pt. "Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Podkomitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania 46 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry". Do dnia dzisiejszego zostały podpisane 43 umowy o dofinansowanie mikroprojektów a w najbliższych dniach podpisane zostaną 3 kolejne. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla zakontraktowanych projektów wynosi 1 542 709,66 euro.

Natomiast dnia 27 stycznia w procedurze obiegowej zostało zatwierdzonych przez Podkomitet Monitorujący 10 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry", które w grudniu 2009 r. zostały poddane ponownej ocenie merytorycznej w trybie przewidzianym dla projektów indywidualnych.


19.01.2010

Wykład Jana Kantego Pawluśkiewicza

Jan Kanty Pawluśkiewicz, muzyk, kompozytor, autor takich dzieł oratoryjno-kantatowych jak 'Nieszpory Ludźmierskie', 'Harfy Papuszy', 'Przez tę ziemię przeszedł Pan', 'Ogrody Jozafata', współtwórca zespołu 'Anawa' spotkał się 15 stycznia w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu. Tematem spotkania była druga z twórczych pasji artysty - malarstwo. Jan Kanty Pawluśkiewicz jest bowiem również autorem pełnych barw i ekspresji obrazów wykonanych specjalną techniką przy użyciu kolorowych żelów i tuszów. Swoją oryginalną sztukę nazwał 'żel-artem'.


30.12.2009

Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora

Związek Euroregion "Tatry" zaprasza do udziału w Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, które realizowane jest w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora

Združenie Euroregión "Tatry" srdečne pozýva k účasti na bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora, ktore sa uskutoční v rámci projektu s názvom Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantyho Pawluśkiewicza" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 a z finančných prostriedkov Ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky.

Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na ciągłe zainteresowanie udziałem w Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, które Związek Euroregion "Tatry" realizuje w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dokumentacja fotograficzną prac został przedłużony do 31 maja 2010 r.  W związku z powyższym zmianie uległy również pozostałe terminy określone w § 5 Regulaminu, który otrzymuje nowe brzmienie. [ dokument pdf ]

Predĺžené termínu zaslania prihlášok

Informujeme, že na základe pretrvávajúceho záujmu zúčastniť sa bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora, ktoré Zväzok Euroregion "Tatry" realizuje v rámci projektu pod názvom Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kanty Pawluśkiewicza", bol predĺžený termín zaslania prihlášok a fotodokumentácie prác do 31. mája 2010.    V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou boli taktiež termíny opísané v § 5 Pravidiel, ktorý obsahuje nové znenie. [ dokument pdf ]

0
0
0
0

Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004
Archiwum 2003
Archiwum 2002
Archiwum 2001
Archiwum 1999-2000

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: